تبلیغات

دانلود مانهوا آیا من دختر تو ام؟ – Am I Your Daughter?

تیم ترجمه این اثر به فارسی: ساکورا
 • به روز رسانی: 13 شهریور 1400
 • 861 بازدید
  • نام فارسی: آیا من دختر تو ام؟ نام انگلیسی: Am I Your Daughter? نام اصلی: نامعلوم!
  • آخرین جلد منتشر شده: 1 آخرین قسمت منتشر شده: 35 زبان: فارسی
  • نویسنده: Plow طراح: Lee Young-You محصول: کره
  • وضعیت انتشار ترجمه به فارسی: وضعیت انتشار نسخه انگلیسی: درحال انتشار سال انتشار: 2020 تاکنون
  • Fa
  • En
  او توسط یک کنت شیطان مانند به فرزندی گرفته شده بود. قبل از مرگ، هایلین تمام زندگی خودرا زندانی شده در یک کلبه گذراند. وقتی چشمانش را باز کرد، دوباره هشت ساله شده بود. او درست به قبل از زمانیکه توسط کنت به فرزندی گرفته شود برگشته بود. هایلین میخواست از خدا بپرسد... مگر چه کار اشتباهی انجام داده بود؟!؟! او بر خدا لعنت فرستاد و از کالسکه در حال حرکت بیرون پرید. در مسیر او با دوک کالیستو نماینده ویسکانت کالیستو مقدس روبرو شد ولی... او از نجیب زادگان است. در واقع او اولین دختر به دنیا آمده بعد از هزارسال در خاندان دوکالی کالیستو است. من واقعا... همون دخترم؟ با این حال ویسکانت قسم میخورد با هیچ زنی رابطه نداشته و بر زندگی پرهیزکارانه خود اصرار میورزد و قسم میخورد هیچ عملی که منجر به پدرشدن او بشود انجام نداده و وجود هر فرزندی را انکار میکند. هیولا؟ راز تولد هایلین و حرکت ناگهانی امپراطوری مقدس چیست؟
  She was adopted by the devil-like count. Before dying, Hailynn lived her whole life being confined in a hut. When she opened her eyes she was 8 years old. She returned back in time right before she was to be adopted by the count. Hailynn wanted to ask God... What was it that she had done wrong?!?! She cursed God and threw herself out of the carriage that was en route to the count's estate. On that path, she met the Duke Kalisto, the representation of the sacred Vincent Kalisto. But... "She is of noble blood." She thought she was an orphan but in actuality, she is actually the first daughter, in a thousand years, of the ducal household of Kalisto. "Am I really... the daughter?" However, Vincent has never approved of any woman and lived his life in abstinence. He swore he did not commit any act that may produce a child, thus he denies that he's the father... "...A monster?" What is the secret behind Hailynn's birth and the abrupt movement from the empire and the holy country?!

  • چپترها


  • پیشنهادات مشابه


  • دیدگاه ها


  • عوامل ترجمه

  جلد : 1
  • قسمت : 1 تا 10

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 11 تا 20

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 21 تا 30

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 31

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 32

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 33

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 34

  • جدید(00/06/13)
  • قسمت : 35

  • جدید(00/06/13)
  کپی برداری از محتوای موجود در سایت ممنوع می باشد. جهت هرگونه استفاده از این کار، به ادمین تیم ترجمه آن پیام دهید


  • نام : تیم ترجمه ساکورا