تبلیغات

دانلود مانهوا ناگهان یک روز پرنسس شدم – Suddenly Became A Princess One Day

تیم ترجمه این اثر به فارسی: فلکسن گایز,انیمه بانک (رینکا),ساکورا
 • به روز رسانی: 19 شهریور 1400
 • 134250 بازدید
  • نام فارسی: ناگهان یک روز پرنسس شدم - کسی که منو پرنسس کرد نام انگلیسی: Suddenly Became A Princess One Day - Who Made Me A Princess نام اصلی: نامعلوم!
  • آخرین جلد منتشر شده: 2 آخرین قسمت منتشر شده: 108 زبان: فارسی
  • نویسنده: Plutos طراح: Spoon محصول: کره
  • وضعیت انتشار ترجمه به فارسی: وضعیت انتشار نسخه انگلیسی: درحال انتشار سال انتشار: 2017 تاکنون
  • Fa
  • En
  وقتی چشم‌هام رو باز کردم، یه پرنسس شده بودم، اما مثل اینکه تو یه کتاب گیر افتادم! درسته، همیشه دلم میخواست به طرز جادویی وارد دنیای رمان‌هایی که میخونم بشم اما... اما ترجیح میدم کسی باشم که هیچکی کاری به کارش نداشته باشه! آخه بین تمام شخصیت های رمان(که بعضیاشون بطرز شگفت انگیزی الهه خوشبختی و جذابیت یونان باستان بودن) چرا، چرا باید پرنسسی بشم که سرنوشتش مردن به دست پدر خودش، یعنی امپراطوره؟! اگر بخوام زنده بمونم، نباید امپراطور رو قبل از تولد ۱۸ سالگیم ببینم... "از چه زمانی این کثافت تو قلعه من زندگی میکنه؟"
  When I opened my eyes I had become a princess! But out of all characters in this romance novel, why is it the princess who has the fate of dying to her own blood-related dad, the emperor! If I want to live, I must not be seen by that emperor dad. “When did this kind of scumbag start living in my castle?” The man who doesn’t have single drop of blood nor tear to drop, that cold emperor Claude! Will Atanasia who had been caught by the emperor be able to survive? “I… What do I do…..?”

  • چپترها


  • پیشنهادات مشابه


  • دیدگاه ها


  • عوامل ترجمه

  جلد : 1
  • قسمت : 1 تا 14 (ترجمه تیم انیمه بانک رینکا)

  • قسمت : 15 تا 25 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 26 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 27 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 28 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 29 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 30 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 31 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 32 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 33 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 34 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 35 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 36 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 37 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 38 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 39 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 40 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 41 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 42 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 43 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 44 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 45 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 46 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 46 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 47 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 47 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 48 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 48 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 49 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 49 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 50 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 50 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 51 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 51 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 52 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 52 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 53 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 53 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 54 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 54 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 55 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 55 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 56 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 56 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 57 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 57 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 58 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 58 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 59 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 59 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 60 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 60 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 61 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 61 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 62 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 62 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 63 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 63 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 64 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 64 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 65 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 65 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 66 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 66 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 67 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 67 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 68 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 68 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 69 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 69 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 70 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 70 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 71 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 71 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 72 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 72 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 73 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 73 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 74 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 74 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 75 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 75 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 76 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 76 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 77 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 77 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 78 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 78 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 79 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 79 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 80 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 80 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 81 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 81 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 82 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 82 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 83 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 83 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 84 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 84 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 85 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 85 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 86 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 86 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 87 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 87 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 88 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 88 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 89 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 90 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 91 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 92 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 93 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 94 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 95 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 96 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 97 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 98 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 99 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 100 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 101 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 102 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 103 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 104 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 105 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 106 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 107 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 108 (ترجمه تیم ساکورا)

  • جدید(00/06/19)
  کپی برداری از محتوای موجود در سایت ممنوع می باشد. جهت هرگونه استفاده از این کار، به ادمین تیم ترجمه آن پیام دهید

  ادمین سایت
  ___SETWW
  سه‌شنبه 23 شهریور 1400
  پاسخ

  چپترای جدیدش هفته ای قراره بیاد ؟ ⁦⁦

  ادمین سایت
  ___SETWW
  سه‌شنبه 23 شهریور 1400
  پاسخ

  مرسی خیلی داستانش قشنگهه😭❤️ منتظر قسمتای بعدم خدا کنه زودتر بیاد …❤️

  ادمین سایت
  ژینا
  جمعه 12 شهریور 1400
  پاسخ

  سلام چنل تلگرام دارید؟ اگر دارید میشه ایدی رو بگید؟
  ممنون میشم

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  جمعه 12 شهریور 1400

  سلام. در قسمت عوامل ترجمه نوشته شده

  ادمین سایت
  هلیا
  پنج‌شنبه 4 شهریور 1400
  پاسخ

  سلام چند شنبه ها چپتر جدید میاد؟

  ادمین سایت
  aylar
  جمعه 22 مرداد 1400
  پاسخ

  سلام و خسته نباشید 🌸
  چیپتر ۱۰۶ رو کی ترجمه میکنید؟

  ادمین سایت
  S
  شنبه 16 مرداد 1400
  پاسخ

  نمی‌دونید چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم چپتر جدید اومده خیلی ممنون

  ادمین سایت
  Lida
  چهارشنبه 13 مرداد 1400
  پاسخ

  سلام چپتر جدید اومده چرا نمیزارین؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  پنج‌شنبه 14 مرداد 1400

  سلام. چپترها با تاخیر در سایت قرار میگیرن

  ادمین سایت
  Lida
  یکشنبه 10 مرداد 1400
  پاسخ

  یه سوال چگونه میتونیم به تیم ها پیام بدیم؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  یکشنبه 10 مرداد 1400

  در قسمت عوامل ترجمه لینک کانالشون هست

  ادمین سایت
  Lida
  یکشنبه 10 مرداد 1400
  پاسخ

  کی چپتر بعدی رو میزارین؟

  (لطفا بگین؟!)

  ادمین سایت
  shadi:|
  شنبه 9 مرداد 1400
  پاسخ

  سلام خسته نباشید
  ببخشید الان چپتر ۱۰۵ خیلی وقته که اومده و اینا.. لطفا خواهش میکنم ازتون چپتر هارو سریع تر بزارید ما خیلی منتظر میمونیم هر چپتری که میاد چند هفته ایه..

  ادمین سایت
  هدی
  سه‌شنبه 29 تیر 1400
  پاسخ

  فصل ۳ از کدوم چپتر شروع میشه؟

  ادمین سایت
  ...
  یکشنبه 3 مرداد 1400

  ۸۲ فکر کنم

  ادمین سایت
  ghazal
  جمعه 18 تیر 1400
  پاسخ

  سلام طرفدارای این مانهوا این مانهوا هماهنگ با نسخه کره ای و کره ای حداقل هر دو هفته یک بار میاد چپتر جدید و تا ترجمه کنن دو روز طول می‌کشه و تا ادمین ها برن چپتر بزارن تو سایت حداقل یه یک روزی طول می‌کشه و الان هم همین چند دقیقه پیش چپتره کره ایش اومد

  ادمین سایت
  Todoroki
  چهارشنبه 16 تیر 1400
  پاسخ

  خسته نباشید چپتر بعدی کی منتشر میشه؟

  ادمین سایت
  Lida
  پنج‌شنبه 7 مرداد 1400

  عالیییی

  و یه سوال چرا کارهای تیم رو دیرتر میزارید؟؟؟؟

  همون موقع بزارین
  حتما باید یک ماه کامل بشه تا بزارین😢💔

  ادمین سایت
  مبینا
  شنبه 5 تیر 1400
  پاسخ

  واییی
  خیلی خیلی ممنون
  خسته نباشید🙏😍🤩❤️

  ادمین سایت
  M
  یکشنبه 30 خرداد 1400
  پاسخ

  چپتر ۱۰۱ کی اضافه میشه

  ادمین سایت
  ...
  جمعه 28 خرداد 1400
  پاسخ

  میگم اگه نمیخواد بقیشو بزارید بگید بهمون

  ادمین سایت
  Fatemeh
  چهارشنبه 26 خرداد 1400
  پاسخ

  چجوری دانلودش کنم؟؟؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  یکشنبه 30 خرداد 1400

  سلام
  جلوی هر چپتری که میخواین دانلود کنین نوشته شده دانلود
  رو کلمه دانلود کلیک کنین تا دانلود شروع بشه
  اگه دانلود شروع نشد، رو کلمه دانلود راست کلیک کنین (در ویندوز) یا رو کلمه دانلود نگه دارین (در گوشی) و بزنین در صفحه جدید باز بشه

  ادمین سایت
  Sheria
  چهارشنبه 26 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام
  تیم ترجمه ساکورا چپتر ۱۰۱ رو ترجمه کرده چرا نمیزارینش؟؟؟؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  چهارشنبه 26 خرداد 1400

  سلام. به زودی اضافه میشه

  ادمین سایت
  Donya
  سه‌شنبه 25 خرداد 1400
  پاسخ

  این همه منتظر بودم کلود بیدار شه آخرشم باید بخاطر گذشته اش و سختی هایی که کشیده افسردگی بگیرم کلا شادی کردن یادم میره این نامردی نیست چیه؟و خیلی ممنون بابت چپتر جدید….

  ادمین سایت
  zero
  یکشنبه 23 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام و خسته باشید بابت سایت عالیتون . امکانش هست هر چند چپتر داخل یک لینک بزارین

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  دوشنبه 24 خرداد 1400

  سلام. فعلا خیر

  ادمین سایت
  یک اوتاکو😐👌🏻
  یکشنبه 23 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام خسته نباشید خیلی ممنونم از این سایت عالی تون من تمام چپتر ها خوندم و عالیه فقط لطفا اینقدر دیر چپتر هارو نگذارید خیلی طول میدید😪

  ادمین سایت
  Melina
  جمعه 21 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام
  ببخشید من هرچی میزنم تا دانلود بشه نمیشه

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  دوشنبه 24 خرداد 1400

  سلام
  جلوی هر چپتری که میخواین دانلود کنین نوشته شده فارسی
  رو کلمه فارسی کلیک کنین تا دانلود شروع بشه
  اگه دانلود شروع نشد، رو کلمه فارسی راست کلیک کنین (در ویندوز) یا رو کلمه فارسی نگه دارین (در گوشی) و بزنین در صفحه جدید باز بشه

  ادمین سایت
  اوتاکو
  جمعه 21 خرداد 1400
  پاسخ

  یلام یه درخواست داشتم میشه مانهوا پرنسسی در سطل اشغال رو هم ترجمه کنید و توی سایت منتشر کنید پلیزز

  ادمین سایت
  اوتاکو
  جمعه 21 خرداد 1400
  پاسخ

  عالی بود

  ادمین سایت
  فتحعلی
  پنج‌شنبه 20 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام بابت تمام ترجمه هاتون ممنون میشه این مانهوا هم ترجمه کنید راه محافظت از برادر بزرگتر سرب ماده

  ادمین سایت
  Aylun
  پنج‌شنبه 20 خرداد 1400
  پاسخ

  مانهوای ۱۰۱ هم اومده زودتر بزارید

  ادمین سایت
  M.t
  چهارشنبه 19 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام وای این منهوای واقعا عالیه خسته نباشید 😍

  ادمین سایت
  مهدیس
  چهارشنبه 19 خرداد 1400
  پاسخ

  من مامانشو بیشتر کلود دوست‌دارم😢😍🥺🥺🥺💖💖💖💖💖

  ادمین سایت
  shadi
  یکشنبه 16 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام من چپتر صد رو دوستم برام فرستاد و توسط تیم ساکورا ترجمه شده و من خوندم. ولی تا چند دقیقه پیش خیلی منتظر بودم شما بزارید ولی چرا نزاشتید؟؟! •-•

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  سه‌شنبه 18 خرداد 1400

  سلام. کارهای تیم ها رو با اندکی تاخیر میذاریم

  ادمین سایت
  seijuro
  سه‌شنبه 11 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام ، ببخشید چپتر ۱۰۰ انگلیسی این مانهوا اومده ، لطفا اگه ترجمه شد سریع تر قرار بدین

  ادمین سایت
  ACl
  سه‌شنبه 11 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام من Acl هستم خواستم بگم شما ها که این مانهوا وارو زود به زود ترجمه میکنید
  میشه مانگا hanakoku رو هم ترجمه کنید آخه دوماه هستش که چپتر 53نیومده ولی خودش تا ۷۴شایدم بیشتر رفته ولی ما تو ۵۲گیر کردیم پس ازتون خواهش میکنم مانگا hanakokun رو ترجمه کنید 🙏

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  سه‌شنبه 11 خرداد 1400

  سلام. در حال ترجمه ست و بعد از امتحانات ادامه داده میشه

  ادمین سایت
  ساشا
  دوشنبه 10 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام ببخشید ی سوال داشتم
  ی صحنه هاییشو من توی ادیتا دیدم ک توی هیج کدوم از چپتر ها نبود
  امکان اینو داره ک ب عنوان سان.ور نداشته باشین؟؟؟؟
  😐

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  سه‌شنبه 11 خرداد 1400

  سلام. اطلاع ندارم. ممکنه طراحی اصلی نباشه. بهتره به تیم ترجمش پیام بدین

  ادمین سایت
  sasha
  یکشنبه 9 خرداد 1400
  پاسخ

  سیلامممم
  بوبخشید چپتر ۱۰۰ کی میاد ؟؟؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  یکشنبه 9 خرداد 1400

  سلام. اطلاع ندارم. به تیم ترجمش مراجعه کنید

  ادمین سایت
  shadi:|
  شنبه 8 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام چپتر ۱۰۰ نمیاد چرا؟

  ادمین سایت
  پارک
  شنبه 8 خرداد 1400
  پاسخ

  پارت 15 تا 25 رو دان کردم ولی پارت 17 و18 توش نیسن😐💔

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  شنبه 8 خرداد 1400

  سلام. چک کردم و هر دو چپتری که گفتین تو فایل هست!

  ادمین سایت
  ملی
  چهارشنبه 5 خرداد 1400
  پاسخ

  عالی بود مرسیی و خسته نبااااااااشید

  ادمین سایت
  هستی
  سه‌شنبه 4 خرداد 1400
  پاسخ

  حالا همه باهم :عررررر هققققق هقققققی بیدار شد فیییین❣️

  ادمین سایت
  shadi
  چهارشنبه 5 خرداد 1400

  کی بیدار شد؟ کلود؟ چپتر ۱۰۰ هم مگه ادمین گذاشته؟•-•

  ادمین سایت
  zahra
  چهارشنبه 5 خرداد 1400

  مگه بیدار شد ؟درب در دنبال ادامشم حتی ب کره ای ولی نیس ک نیس😥😭

  ادمین سایت
  ...
  سه‌شنبه 4 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام ببخشید
  😐💔چطوری باید ب ترتیبشو دانلود کنیم؟ از کجا دانلود کنیم؟ میشه یکی راهنمایی کنه؟؟؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  چهارشنبه 5 خرداد 1400

  سلام. به ترتیب شماره چپترها دیگه!

  ادمین سایت
  shadi
  دوشنبه 3 خرداد 1400
  پاسخ

  سلام. چپتر جدید کی میاد؟؟؟

  ادمین سایت
  tina
  جمعه 31 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  سلام چپتر 15 تا 25 دانلود نمیشه

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  یکشنبه 2 خرداد 1400

  سلام. لینک دانلود سالمه

  ادمین سایت
  Girl
  دوشنبه 3 خرداد 1400

  عزیزم واسه منم شد چون حافظه نداشتم حافظه باز کنید و دوباره داملود کنید:)

  ادمین سایت
  Girl
  پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  چطوری دانلود کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  جمعه 31 اردیبهشت 1400

  سلام
  جلوی هر چپتری که میخواین دانلود کنین نوشته شده فارسی
  رو کلمه فارسی کلیک کنین تا دانلود شروع بشه
  اگه دانلود شروع نشد، رو کلمه فارسی راست کلیک کنین (در ویندوز) یا رو کلمه فارسی نگه دارین (در گوشی) و بزنین در صفحه جدید باز بشه

  ادمین سایت
  Sheria
  پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  _ولی من منتظر روزی ام ک عکس عروسی آتی و لوکاس رو استوری کنم کل مخاطبامو مجبور کنم ویس بگیرن کل بزنن(((((:

  ادمین سایت
  رز
  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  ممنون بابت چیپتر جدید عالی بود

  ادمین سایت
  shadi
  شنبه 1 خرداد 1400

  سلام و خسته نباشید. ببخشید ادمین میشه بگید چرا دانلود نمیشه؟ رو فارسی که میزنم دانلود شروع میشه و تا اخرش میره ولی بعدش گیر میکنه و کامل دانلود نمیشه و نمیتونم وارد فایلش بشم خواهشا رسیدگی کنید.

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  یکشنبه 2 خرداد 1400

  سلام. از دانلود منیجر استفاده کنید

  ادمین سایت
  Sheria
  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  سلام؛خسته نباشید و وقتتون بخیر
  ببخشید یکی از دوستان من که این مانهوا رو میخونه، چند روز پیش یه عکس برام فرستاد که من توی هیچکدوم از چپترا ندیده بودمش
  بعد نگاهی به نسخه انگلیسی این مانهوا انداختم و متوجه شدم چپتر نود و نه بوده
  یعنی چپتر نود و نه ترجمه شده!
  میخواستم بپرسم چرا سایت خوب شما هنوز قرارش نداده؟
  البته من نمیدونم کدوم تیم ترجمش کرده بود…

  ادمین سایت
  ادمین سایت
  پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1400

  سلام. هروقت تیم های ساکورا و فلکسن گایز ترجمه کنن و برامون بفرستن میذاریم

  ادمین سایت
  Sogand
  یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  چپتر بعدی پیلیززززز :((((

  ادمین سایت
  SivA
  جمعه 24 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  ینی فیلیکس اولاش یه تنه جور همرو میکشید بچم😂

  ادمین سایت
  Donya
  پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  خدایی مانهوای آتی بدون کلود مثله آش رشته بدون رشته میمونه …دلم برای حال و هوای سی چهل چپتر اول تنگ شده😣

  ادمین سایت
  Sheria
  جمعه 24 اردیبهشت 1400

  به قول مادربزرگم دهانت گل برویه….🙂💞

  ادمین سایت
  Hh
  دوشنبه 15 شهریور 1400

  ببخشید مگه چه بلای سر کلود میاد

  ادمین سایت
  ACl
  پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  پس چپتر جدید کی میاد 😐

  ادمین سایت
  ACl
  سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400
  پاسخ

  سلام چپتر بعدی کی میاد پس


  • نام : تیم ترجمه فلکسن گایز

  • نام : تیم ترجمه ساکورا